• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 881
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że zapisy do klasy 1-szej szkoły podstawowej przebiegają wg następujących zasad:

  1. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Szkoła ma obowiązek przyjęcia dziecka z obwodu szkoły.
  2. Uczniowie spoza obowdu szkoły przyjmowani są na podstawie wniosku rodzica na wolne miejsca w oddziałach utworzonych w szkole. Uczniowie ci uczestniczą w procesie rekrutacji z terminami określonymi w zarządzeniu Burmistrza Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny.

Szczegoły rekrutacji

stopka

do góry